RIBONI

Ribone dijelimo u tri grupe prema vrstama: RESIN, WAX, WAX/RESIN
Da bi se dobio dugotrajan i kvalitetan ispis potrebno je kombinirati etikete s kompatibilnom vrstom ribona.