INDIKATORI UDARACA / SHOCKDOT

Indikatori udaraca / ShockDot indiciraju da li je Vaš paket pravilno rukovan od samog preuzimanja pa sve do isporuke paketa krajnjem korisniku.
Shock Dot pruža učinkovito rješenje indikacije za određivanje nepravilnosti, upozoravajući rukovatelje da Vaš paket zahtijeva dodatnu brigu te tako smanjuje troškove vezane za štetu. Indikatori postaju crveni ako dođe do potencijalno štetnog utjecaja na paket.