WARMMARK

Naljepnice koje služe kao temperaturni indikatori, a lijepe se u kutiju zajedno sa proizvodom i ukazuju na odstupanja od unaprijed zadane temperature okoline u kojoj se mora skladištiti i transportirati proizvod.
Temperaturni prag:
-18C / 0F
0C / 32F
5C / 41F
8C / 46F
10C / 50F
20C / 68F
25C / 77F
30C / 86F
37C / 99F

WARMMARK APPLICATION

 • Floral
 • Specimens
 • Chocolate
 • Tissue samples
 • Pharmaceutical
 • Meal delivery
 • Raw and cooked meats
 • Chemicals

COLDMARK

za naljepnice koje služe kao temperaturni indikatori, a lijepe se u kutiju zajedno sa proizvodom i ukazuju na odstupanja od unaprijed zadane temperature okoline u kojoj se mora skladištiti i transportirati proizvod.
Temperaturni prag:
-3C / 26F
0C / 32F
2C / 36F
5C / 41F
10C / 50F

COLDMARK APPLICATION

 • Floral
 • Specimens
 • Chocolate
 • Tissue samples
 • Pharmaceutical
 • Meal delivery
 • Raw and cooked meats
 • Chemicals