TILTWATCH PLUS NAGIBA

Indikator je namijenjen proizvodima koji se mogu već kod niskih kutova nagiba oštetiti. Stoga indikator pokazuje za koliko stupnjeva je paket nagnut u lijevu ili desnu stranu.
Odvojeni pokazivač također pokazuje skladišti li se i transportira vaš proizvod naopačke. Uključena je zasebna upozoravajuća naljepnica kojom logističari upozoravaju na najveći dozvoljeni stupanj nagiba.